ما می رويم وعشق به پايان نمی رسد

بـر شـانه های من تب بـاران نشـسته ا ست                          انـدوه  گـريــه هـای  فــراوان  نشـسته است در من  هـزار مـرتـبه  می ميـرد  اين سئـوال اين ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 31 بازدید
آبان 86
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
4 پست